Primark Dolce Vita Tejo Store

Dolce Vita Tejo

C.C. Dolce Vita Tejo, Avenida Cruzeiro Seixas, 5 e 7
Amadora, Lisboa
Loja nº 1006, 2650-504

Opening times


Sunday 10:00 – 23:00
Monday 10:00 – 23:00
Tuesday 10:00 – 23:00
Wednesday 10:00 – 23:00
Thursday 10:00 – 23:00
Friday 10:00 – 00:00
Saturday 10:00 – 00:00

How to find us


C.C. Dolce Vita Tejo, Avenida Cruzeiro Seixas, 5 e 7
Amadora, Lisboa
Loja nº 1006, 2650-504